top of page

משפט חכם של ברוס לי

"I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times."


ובתרגום לעברית: "איני חושש מאדם שתרגל 10,000 בעיטות פעם אחת אלא מאדם שתרגל בעיטה אחת 10,000 פעמים".


אפשר להבין למה התכוון ברוס לי, כי כוונתו הייתה לכמה דברים.


הראשון זה התרגול המתמשך והשאיפה לביצוע מיטבי. תלמיד שלמד בעיטה אחת או אגרוף אחד או כל טכניקה או תרגיל אחר בכדי להגיע לרמת ביצוע מאוד גבוהה, יהיה חייב להתאמן עליה רבות.


תרגול מרובה מביא לידי שיפור.


ראשית הבנה של התנועה, הבנה של נקודות הפגיעה, הבנה של משקלים ועוד ועוד. בתרגול מועט של פעמים יהיה קשה למתאמן ליישם את הטכניקה הזאת בצורה מיטבית.


אפילו מעבר לכך, הסיטואציות הן מרובות, אותה בעיטה או אגרוף אני מחוייב לתרגל מספר רב של פעמים, היות והמטרה שמולי היא משתנה, לעיתים הבן אדם גבוה יותר לעיתים הוא נמוך יותר ולכן חייב המתאמן לתרגל את הטכניקה מספר רב של פעמים לא רק בכדי לשפר את הטכניקה אלה בכדי שהטכניקה תעבוד מול אנשים בעלי מימדים שונים.

נקודה נוספת שברוס לי מלמד אותנו במשפט הזה, היא בעיניי הנקודה המעניינת יותר וזה שהבן אדם אשר מתאמן על טכניקה מסוימת 10 אלף פעם זה מראה על אותו בן אדם שיש לו סבלנות עצומה שהוא לא נחפז הוא לא ממהר הוא לא מחפש את האינסטנט אלא הוא משקיע ומתמיד ויורד לשורש של הטכניקה, לא משנה כמה פעמים הוא יצטרך לתרגל את זה גם 10 אלף פעם התכונות האלה מבטיחות לבן אדם מספר דברים הבולטת שבהן זה השגת המטרות שלו.


בנאדם שישקיע ויתמיד ויתעקש להגיע לתוצאות.


הרבה מאוד אנשים המצליחים בעולם העסקים מספרים כי הדבר שעזר להם להגיע ליעדים שלהם זו ההתמדה ובאנגלית Consistency.


הנקודה הזו היא בעיניי הנקודה הכי חשובה במשפט של ברוס לי, בן אדם המתרגל את אותה בעיטה 10 אלף פעם זה נובע מאותה עקביות והתמדה.


בנוסף לאלו אני תמיד אומר לתלמידים שלי אנחנו נתרגל באימונים את הבעיטות מאות ואלפי פעמים בקרב הגנה עצמית אתם תצטרכו לתת את המכה הזאת פעם או פעמיים ואז אני שואל אתכם מה זה פעם או פעמיים לעומת אלפי הפעמים שנתתם את הבעיטה הזאת.


כשתצטרכו לתת את הבעיטה הזו אתם תתנו אותה עם 120%.Comments


bottom of page