top of page

הקידה - ג'ין לאי


כל מי שמגיע בפעם הראשונה לאימון בתנועה הספונטנית -Wu Wei Gung Fu, שם לב שתחילת האימון ובסופו אנו מבצעים את הקידה המסורתית שלנו (ג'ין לאי - Gin Lai), קידה שהועברה מברוס לי למייסד השיטה שלנו פרופסור ג'וזף קאולס ואשר אנו ממשיכים אותה כיום.

התלמידים החדשים לא לומדים את הקידה על האימון הראשון ומבצעים קידה רגילה במקום. קידה זו תילמד בהמשך לאחר שהתלמיד יראה מחוייבות והתמדה בהגעה לאימונים.

מהי המשמעות של הקידה?

"I seek peace but I'm prepared to fight"

  1. הנקודה בה מתחיל ומסתיים השיעור – החל מרגע הקידה מתחיל האימון, כל מה שהיה לפני נשאר בחוץ ומעכשיו מתרכזים באימון.

  2. הפגנת כבוד והוקרת תודה בין התלמידים למורה שלהם ולכל המורים בשיטה בעבר בהווה, וכן בין המורה לתלמידיו, למייסד השיטה, לראש השיטה ובין כל תלמיד לתלמיד.

  3. הסכם בין המורה לתלמידיו בו המורה את המקסימום מעצמו באימון למען תלמידיו ואותו הדבר תלמידיו יתנו את המקסימום באימון.


צפו בסרטון


בוידאו ברוס לי עם הגב למצלמה מבצע את הקידה עם תלמידים שלו (גרין הורנט 1967)

Kommentare

Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page