בתנועה הספונטנית אנו לומדים טכניקות להגנה עצמית ולא רק. כל מתאמן מקבל מידע רב ומתרגל תפישות הקריטיות לשיפור היכולות של המתאמן.


דוגמא אחת זה רתימת כל החושים הרלוונטיים ללחימה.

גוף האדם מורכב ממספר מערכות שמסייעות לקבל קלט מהסביבה. המערכות הללו מסתכמים ל-5 חושים.

  1. ראיה

  2. שמיעה

  3. מגע

  4. טעם

  5. ריח

באומנות הלחימה אנו מתייחסים לשלושה:

  1. ראיה -אני רואה שמישהו בא לתקוף אותי.

  2. שמיעה - אני שומע שמישהו בא לתקוף אותי.

  3. מגע - אני מרגיש שמישהו תוקף אותי (תופס את היד, תופס / מכה אותי מאחור)

חוש הראיה שלנו הוא הדומיננטי ביותר לא רק באומנות לחימה אלא בכל דבר בחיים.

עם זאת אנו תמיד נתאמן ונחדד את שאר החושים הרלוונטיים - שמיעה ומגע.


לשם מה אנו נדרשים לחדד את שאר החושים?

כפי שציינתי לעיל חוש הראיה הוא הדומיננטי ביותר, חידוד שאר החושים הוא קריטי למצבים בהם הראיה פחות רלוונטית כמו במקומות חשוכים, במצבים שמגיע לכיווני מישהו שלא נמצא בשדה הראיה שלי וכו'

לכן איני רוצה שכאשר חוש הראיה שלי פחות רלוונטי שאר החושים יהיו קהים, אני חייב להגיב