top of page

אגרוף הוא רק אגרוף - שיעור ראשון מברוס לי


“Before I learned the art, a punch was just a punch, and a kick, just a kick. After I learned the art, a punch was no longer a punch, a kick, no longer a kick. Now that I understand the art, a punch is just a punch and a kick is just a kick.” -Bruce Lee

"לפני שלמדתי את אומנות הלחימה, האגרוף היה רק אגרוף ובעיטה הייתה רק בעיטה. אחרי שלמדתי את אומנות הלחימה האגרוף כבר לא היה אגרוף ובעיטה כבר לא הייתה בעיטה. עכשיו שאני מבין את אומנות הלחימה אגרוף הוא רק אגרוף ובעיטה היא רק בעיטה"


ברוס לי כשהגיע לארה"ב והתמקם בסיאטל פנה ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת סיאטל. הוא שאב את ההשראה למשפט הזה מפילוסוף הזן צ'ין יואן (Qingyuan)

"At the first level on the path he saw mountains as mountains and rivers as rivers. On the second level of the path he saw that mountains are not mountains and rivers are not rivers. And at a third level he saw once again mountains were mountains and rivers were rivers." -Qingyuan

רותם בן ציון אגרוף ישר
אגרוף ישר

"לפני שלמדתי את אומנות הלחימה, האגרוף היה רק אגרוף ובעיטה הייתה רק בעיטה"


לפני שהתחלתי ללמוד אומנות לחימה אי אז בילדותי לא הקדשתי מחשבה וצורך להתעמק בהבנה של התנועה, האנטומיה, הפיזיולוגיה והפיזיקה של מכה זו או אחרת.

פשוט הייתי סוגר את כף היד שלי באיזו צורה ומשגר אגרוף ובעיטה מבלי להבין מה

שאני עושה.


כשהתחלתי ללמוד את אומנות הלחימה לימד אותי המורה שלי:

  1. סגירה נכונה של האגרוף

  2. איך אני שומר על המרפק שלי

  3. הזווית של מפרק כף היד

  4. איזה חלק פוגע במטרה

  5. כיוון התנועה של היד

  6. מתי אני רפוי מתי אני מכווץ

  7. איך לתת אגרוף מהיר יותר

  8. ועוד ועוד ועוד

"אחרי שלמדתי את אומנות הלחימה האגרוף כבר לא היה אגרוף ובעיטה כבר לא הייתה בעיטה", אותו הדבר לגבי התנועה, הנפילה והגלגול ועוד שלל טכניקות. הבנתי שיש פה משהו בטכניקות האלו שזה הרבה יותר ממה שנראה לנו מבלי שהקדשנו לזה למידה מחשבה והתעמקות. ההבנה של זה הביאה אותי עוד שלב קדימה להבין שזה נכון לכל דבר בחיים שלנו! כל כך הרבה דברים בחיים שלנו אנחנו לא מקדישים להם חשיבה אלא פשוט עושים אותם מבלי לנסות להבין אותם, עובדים על אוטומט והתוצאה היא עשויה להיות טובה, אך אם נקדיש לזה חשיבה כדי להבין, אזי התוצאות יהיו הרבה יותר טובות.


ואז אתה מגיע לשלב בחיים "עכשיו שאני מבין את אומנות הלחימה אגרוף הוא רק אגרוף ובעיטה היא רק בעיטה" אין זה נובע מאותה אי הבנה כמו בתחילת התהליך, אלא ההיפך!

אני שנים נמצא בתהליך של למידה בלתי פוסקת ובאמונה כי יום יגיע ואוכל לומר כי האגרוף הוא רק אגרוף, כי יש לי הבנה כל כך עמוקה בכל הקשור לטכניקה זו או אחרת, עד שהדבר פשוט נהיה חלק ממני מעין אינסטינקט שאני לא מקדיש לו מחשבה אבל אני יודע את כל מה שעומד מאחוריו כדי לעשות אותו הכי טוב שאני יכול. זה נכון לכל דבר בחיים שלנו, אם רק נבחר להתעמק.


דו-ז'ה!

Comentários


bottom of page